W związku z decyzją władz państwowych, znoszącą od 30 maja br. limit uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, niniejszym postanawiam, co następuje:

 

  1. Z dniem 6 czerwca 2020 r. odwołuję dyspensą ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, udzieloną 25 marca 2020 r.

  2. Utrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

  3. W czasie celebracji liturgicznych i poza nimi należy zachowywać zarządzenia władz kościelnych i państwowych.

  4. Przypominam, że w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób przy zachowaniu innych zaleceń sanitarnych.