1. Za tydzień w niedzielę odpust parafialny ku czci św. Jakuba Apostoła. Msze św. będą o godz. 9.00 i 12.00

W sobotę Mszy św. o godz. 9.00 nie będzie.

W tygodniu Msze św. o godz. 16.30

2. Za nim przyjmiesz Pana Boga w Komunii św. adoruj Go ( św. Augustyn ). Zapraszam serdecznie na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek.

3. Różaniec św. za zmarłych będzie w sobotę przed Mszą św. o godz. 17.00.

4. W czasie odpustu Msze św. i Słowo Boże wygłosi ks. dr Wiesław Szuca, dyrektor Collegium Marianum. Suma odpustowa będzie o godz. 12.00

Proszę wszystkich parafian i wszystkich gości o częste wzbudzanie w sobie intencji uzyskania odpustu zupełnego z okazji Roku Jakubowego, który popież z uwagi na pandemię przedłużył do roku 2022.

W dniu odpustu pragniemy spotkać się na posesji przed plebanią. Jest to spotkanie zwane w pierwotnym kościele-agapa, czyli uczta miłości. Własnie miłość integruje i scala w jeden organizm, w jedno Mistyczne Ciało Chrystusa. Jak zwykle proszę całą parafię o zorganizowanie tego spotkania.

Proszę również mieszkańców, którzy w danym roku przygotowują świątynię na odpust / w tym roku mieszkańców Morzeszczyna / o pomoc przy stole w czasie spotkania na posesji, które rozpocznie się w odpust o godz. 16.00

Po Mszy św. o godz. 12.00 będzie procesja eucharystyczna wokół kościoła. Prosiłbym bardzo dziewczynki do sypania kwiatków o ustawienie się w dniu odpustu przed kościołem o godz. 11.45

5. Obrzęd błogosławieństwa pojazdów odbędzie się po Mszach św. w sobotę i w niedzielę tydzień po odpuście, czyli 31.07. i 01.08.