1. Za tydzień w niedzielę Msze św. będą o godz. 9.00 i 11.00 w Gogolewie o godz. 7.30

W sobotę Mszy św. o godz. 9.00 nie będzie

W tygodniu Msze św. o godz. 16.30

2. Za nim przyjmiesz Pana Boga w Komunii św. adoruj Go ( św. Augustyn ). Zapraszam serdecznie na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek.

3. Różaniec św. za zmarłych będzie w niedzielę przed Mszą św.o godz. 11.00.

4. Dożynki parafialne będą w niedzielę 05.09. Gospodarzami tegorocznych dożynek parafialnych będą mieszkańcy Gogolewa.

Na Mszy św. o godz. 9.00 złożymy jako wspólnota parafialna dziękczynienie za zebrane tegoroczne plony.

5. Dożynki gminne odbędą się 04.09. o godz. 15.00 na placu parkowym przy Urzędzie Gminy w Morzeszczynie.

6. W czwartek 26.08. uroczystość N.M.P. Częstochowskiej. Msza św. o godz. 16.30. Na Jasnej Górze i w parafiach – Odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu

7. Z uwagi na brak miejsca na cmentarzu ogłaszam, że z dniem dzisiejszym stary cmentarz przy kościele zostaje zamknięty.

Zmarli będą chowani w grobach po dwudziestu latach od pochówku, w grobach głębinowych lub w grobie, który został wyznaczony do skopania.

Proszę również przesadnie nie tworzyć różnego rodzaju zapór dla spływającej wody, ponieważ woda w niektórych przypadkach zalewa sąsiednie groby co wywołuje postawę niechrześcijańską.