1. Za tydzień w niedzielę Msze św. będą o godz. 9.00 i 11.00 w Gogolewie

o godz. 7.30 . W I sobotę o godz. 8.30 Różaniec św. i Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu N.M.P.

W tygodniu Msze św. o godz. 17.00

W sobotę Msza św. wieczorna z niedzieli o godz. 18.00

2. Za nim przyjmiesz Pana Boga w Komunii św. adoruj Go ( św. Augustyn ). Zapraszam serdecznie na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek.

3. Różaniec św. za zmarłych będzie w niedzielę przed Mszą św. o godz. 11.00.

4. Dożynki parafialne będą w niedzielę 05.09. Gospodarzami tegorocznych dożynek parafialnych będą mieszkańcy Gogolewa.

Na Mszy św. o godz. 9.00 złożymy jako wspólnota parafialna dziękczynienie za zebrane tegoroczne plony.

5. Dożynki gminne odbędą się 04.09. o godz. 15.00 na placu parkowym przy Urzędzie Gminy w Morzeszczynie.

6. W środę 01.09. o godz. 17.00 Msza św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i katechetycznego w intencji uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników naszych szkół. O godz. 16.30 okazja do spowiedzi św.

7. W tym tygodniu Dni Eucharystyczne: I Czwartek, I Piątek i I Sobota . W pierwszy piątek o godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. z okazji pierwszego piątku. O godz. 16.30 Msza św. Będzie kapłan z dekanatu.

8. Za tydzień w niedzielę kolekta inwestycyjna

9. Z uwagi na brak miejsca na cmentarzu ogłaszam, że z dniem dzisiejszym stary cmentarz przy kościele zostaje zamknięty.

Zmarli będą chowani w grobach po dwudziestu latach od pochówku, w grobach głębinowych lub w grobie, który został wyznaczony do skopania.

Proszę również przesadnie nie tworzyć różnego rodzaju zapór dla spływającej wody, ponieważ woda w niektórych przypadkach zalewa sąsiednie groby co wywołuje postawę niechrześcijańską.

10. Chorych odwiedzę w piątek 03.09.