1. Za tydzień w niedzielę Msze św. będą o godz. 9.00 i 11.00 .

Za tydzień w niedzielę Mszy św. w Gogolewie nie będzie.

W tygodniu Msze św. o godz. 17.00

W sobotę Msza św. o godz. 9.00 w intencji małżeństw

W sobotę Msza św. wieczorna z niedzieli o godz. 17.00

2. Za nim przyjmiesz Pana Boga w Komunii św. adoruj Go ( św. Augustyn ). Zapraszam serdecznie na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek.

3. Różaniec św. za zmarłych będzie w niedzielę przed Mszą św. o godz. 9.00.

4. Miesiąc październik to miesiąc poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Włączmy się w tak potężny nurt modlitwy różańowej z całym Kościołem.

Za odmówienie pięciu dziesiątków różańca w kościele, rodzinie / i nie tylko w październiku / można uzyskać odpust zupełny.

Różaniec odmawiać będziemy po Mszy św wieczornej.

Dla dzieci Różaniec sw. będzie w poniedziałki, środy i piątki o godz. 16.30

5. Przypominam kandydatom do bierzmowania / nowa grupa /o udziale w dniach skupienia , w tzw. GPS, w piątek i w sobotę. Plan umieszczony jest na stronie parafialnej dzierzazno.parafia.net.pl w zakładce „Aktualności”.

6. Dzisiaj przeżywamy XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się!” i zbiórka do puszki na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło NowegoTysiąclecia”.

7. Chciałbym kontynuować nasze spotkania z miłosiernym Bogiem w naszych domach z okazji przeżywanego kilka lat temu Roku Miłosierdzia. Pandemia przerwała te nasze spotkania w rodzinach. Jednak nie można tego dzieła zaniechać. Dlatego prosiłbym jeżeli któraś rodzina wyraża chęć spotkania się w domu na wspólną modlitwę koronką do miłosierdzia Bożego i uczczenie relikwi św. Faustyny, aby powiadomiła mnie w celu ustalenia daty spotkania.