Proboszczowie i administratorzy parafii Dzierzążno
W ostatnich latach I Rzeczypospolitej (1710 – 1772)
Witkowski Jan (przed 1710 – 1714),
Mateusz Latoszewicz (przed 1732 – ok. 1739),
Paweł Redmerowski (1745 – przed 1753),
Franciszek Wyszykowski (przed 1753 – ok. 1765),
Jan Turski (1765 – 1773?).
 
W okresie zaboru pruskiego (1772 – 1920)
Daniel Postell (1773 – ok. 1785),
Ignacy Gręca (ok. 1785 – ok. 1808),
Tomasz Klinkgrodt (1808 – 1833),
Franciszek Szeliga (1833 – 1840),
Wojciech Kiedrowski (1840 – 1849),
Henryk Hanke (1849 – 1854),
Maksymilian Olszewski (1854 – 1861),
Benon Kursikowski (1861 – 1871),
Jan Anuht (1871 – 1896),
Edward Studziński (1896 – 1915),
Franciszek Filarski (1815 – 1920 cdn.).
 
W okresie II Rzeczypospolitej i okupacji (1920 – 1945)
Franciszek Filarski (cd. od 1920 – 1927),
Edmund Zapałowski (1927 – do poł. 1943, przebywał w parafii do śmierci w 1945 r.).
Theodor Hammerschmidt (od poł. 1943 – 1945).
 
W okresie Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej (po 1945)
Piotr Kaglik CR (1945 – 1946),
Piotr Stachowski (1946 – 1948),
Jan Grzembka (1949 – 1958),
Mieczysław Hościłowicz (1958 – 1961),
Apolinary Wróblewski (1961 – 1969),
Jan Jażdżewski (1969 – 2005),
Janusz Wachowski (2005 i nadal).

Opracował
Bogdan Badziong
b.badziong@op.pl